ДГ "Радост"
Детска градина в село Яхиново

История

ДГ „Радост“ е тържествено открита на 2 септември 1974г. и до днес е предпочитано място за отглеждане,възпитание,социализация и обучение на децата от яслена възраст до постъпването им в първи клас.Това се дължи на професионалните грижи на  целият екип и удобното местоположение на детската градина.Неотменна част от работата на колектива е запознаването на децата с културните традиции на нашият народ.По достъпен за децата начин,се претворяват едни от най-обичаните празници- Коледуване, Лазаруване,Баба Марта ,24 май .През м.май  2014 г.беше отбелязан 30 годишен юбилей с грандиозно тържество в двора на детската градина.гости на тържеството бяха кмета на община Дупница ,кмета на с.Яхиново,директори и колеги.През 2016 г. екипа на ДГ“Радост“се обедини  с филиали  в с.Крайници и с.Червен брег.