ДГ "Радост"
Детска градина в село Яхиново

Екип

Педагогическият екип,медицинските специалисти и непедагогическият персонал на ДГ“Радост“ са квалифицирани,компетентни,отговорни и информирани.Индивидуалния подход и подкрепата за личностното развитие на всяко дете са приоритет в дейността на ДГ.За професионалната си подготовка екипите използват разнообразни дейности и форми,съобразени със съвременните изисквания,което е гаранция за качествено отглеждане,възпитание и обучение на децата в нашата ДГ.

 

 

Директор:  Димитринка Малинова Палакарска

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Прeдучилищна  педагогика"

Втора специалност: ,,Музика“

Трета специалност: "Образователен мениджмънт“

Втора професионална квалификационна степен

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 1. Бойка Генчова Скоклева - ст.учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика "

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Лиляна Петрова Райчева – ст. учител

Образование: висше, магистър

 Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Втора професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Диана Кирилова Накова - старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна  и начална  училищна педагогика"

четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Виолета Кирилова Спасова- Старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Радка Боянова Нешева - Старши учител

 

Образование: висше, магистър

 

Специалност: "Предучилищна педагогика"

 

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Дияна Стойчева Колева - учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Надя Емилова Шаламанова - Учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна  и начална училищна педагогика "

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 

8.Весела Бойчева Попова - Учител

Образование: висше, бакалавър

 Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Йорданка Асенова Мечкарска - учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Габриела Красимирова Атанасова - учител

Образование: висше, магистър

 Първа специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност : Образователен мениджмънт“

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 1. Ани Василева Джамбазова - Учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност: "Интеркултурно образование“"

 

 1. Диляна Костадинова Стоянова - учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: " Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност: "Педагогика"

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 

Зоя Иванова Спасова - ЗАС /централна сграда/

Евелина Владимирова Маврова – ЗАС 0,5 и пом. възпитател  0,5 /филиал с. Червен брег/

Гергана Иванова Цегриловска – ЗАС 0,5 и пом.възпитател 0,5 / филиал с.Крайници/

Радка Христова Димитрова - готвач /централна сграда/

Мария Иванова Карабельова - готвач /филиал с. Червен брег/

Райна Йорданова Крекманова – готвач / филиал с.Крайници/

Иванка Кирилова Катранджийска - помощник възпитател

Светлана Димитрова Лазарова - помощник възпитател

Петя Йорданова Тодорова- помощник възпитател

Силвия Василева Апостолова - помощник възпитател

Петранка Спасова Манавска - помощник възпитател

Иванка Йорданова Стоилова- помощник възпитател